SAGA NYT   Toimitusehdot   OTA YHTEYTTÄ / PALAUTE   SAGAN TARINA   majoitusehdot   Tietosuoja ja tilausohjeet   
Kirjaudu
 
Tuotteet
Lisäinfoa
Sivukartta
Anna palautetta!
Valmistajat
Uutta
vasenkätinen Se Ukin taittopuukko VIOLETTI TRANSPARENT
vasenkätinen Se Ukin taittopuukko VIOLETTI TRANSPARENT
20.00EUR
Näytä viimeiset lisäykset
Valuutat
Maksutavat

Tietosuoja ja tilausohjeet
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on SAGA SPIRIT Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 12.04.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Saga Spirit Oy, Lukkotie 3 B, 80100 Joensuu

 / Minna Saarelainen

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Saarelainen 050 390 4361, info@sagaspirit.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (asiakasrekisteri)
- laki asiakasrekisterin ylläpitämiseksi (Henkilötietolaki 523/1999)
- asiakkuussuhteen luominen ja tilatun tuotteen toimittaminen perille asti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), annettujen www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakastietoja säilytetään tuotteen tilauksesta 1 vuosi tilattujen tuotteiden takuuajan varmistamiseksi, jonka jälkeen asiakastiedot anonymisoidaan.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa tai tilatun tuotteen lähettäminen edellyttää. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, sikäli kuin tilatun tuotteen saaminen asiakkaalle asti niin edellyttää. Näitä tahoja ovat esim. Posti, kuljetusliikkeet kuten DHL, Tulli tms.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyt saavat tietonsa maksutta. Kuitenkin, jos pyyntöjä esitetään toistuvasti ja ne ovat kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia, voi yritys periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä antamasta tietoja. Tällöin yritys osoittaa pyynnön perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

 

 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Rekisteröidylle kerrotaan rekisteröimisen yhteydessä, että hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

 

11. Tietojen turvallisuuden varmistaminen

 

Yrityksen tietokoneet on turvattu F-Securen tietoturvaohjelmalla. Salasanat vaihdetaan usein, ja osa niistä on digitaalisen salasanajärjestelmän takana.

 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 h kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuoja@om.fi tai 029 56 16670) sekä rekisteröidylle itselleen.


Kunnes Eu taas toisin päättää tämän lakitoimistoja kuunnellun lobbauksen jäljiltä. 


Kiitos jokaiselle rehelliselle yksilölle.  

Jatka

Ostoskorissa
Ostoskorisi on tyhjä
Uutisryhmät
Kuvat
Eniten ostetut
01.ORIGINAL Ukin puukko MUSTA
02.Se Ukin taittopuukko SININEN TRANSPARENT
03.Se Ukin taittopuukko punainen TRANSPARENT
04.Se Ukin taittopuukko Suomi 2
05.Tervavoide 55 ML
06.Metsänkävijän taittopuukko
07.Se Ukin taittopuukko VALKOINEN
08.Se Ukin taittopuukko VIOLETTI TRANSPARENT
09.Se Ukin taittopuukko TUMMANSININEN TRANSPARENT
10.HIRVIVAROITUSKOLMIO
Finnish English
NetSHOP Pro -verkkokauppa